Ważne daty Komitet organizacyjny Tematyka konferencji Komitet naukowy Opłaty i instrukcje
Ważne daty
01.05.2017
Nadsyłanie zgłoszeń udziału w konferencji.
Zgłoś udział
08.05.2017
Nadsyłanie pełnej treści artykułu.
Artykuły prosiimy przesyłać na adres: loginz@wip.pcz.pl
Artykuły powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi:
Instrukcje dla autorów
22.05.2017
Kwalifikacja zrecenzowanych artykułów do opublikowania w czasopismach punktowanych (Przegląd Organizacji - 13 pkt., Management Systems in Production Engineering - 9 pkt., Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 8 pkt., Hutnik - Wiadomości Hutnicze - 7 pkt., Zeszyt Naukowy. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji - 6 pkt.) lub monografiach (5 pkt.).
Publikacja artykułów w czasopismach uzależniona jest od uzyskania pozytywnych recenzji oraz spełnienia wymogów Redakcji. Jednym z warunków opublikowania artykułu jest jego prezentacja na konferencji.
Informacje dla autorów oraz program konferencji.
21.06.2017
Rozpoczęcie konferencji.
Dom Wczasowy Hyrny, ul. Piłsudskiego 20, Zakopane
Informacje o D.W. Hyrny
Do góry
Patronat konferencji
Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala
Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk
Organizatorzy
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Politechniki Częstochowskiej
Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Politechniki Częstochowskiej
Instytut Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Politechniki Częstochowskiej
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
koło przy Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Komitet Inżynierii Produkcji
Polskiej Akademii Nauk
Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Polskiej Akademii Nauk
Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
oddział częstochowski


Honorowy Przewodniczący Jubileuszowej XXV Konferencji
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik
Komitet organizacyjny
Wieprzewodnicący Konferencji
 • prof. dr hab. inż. Anna Kawałek
 • ds. sekcji Inżynieria Bezpieczeństwa i Bezpieczeństwo Pracy
 • dr hab. inż. Anna Konstanciak, prof. PCz
 • ds. sekcji Technologie Procesowe
 • dr inż. Edyta Kardas
 • ds. sekcji Inżynieria Produkcji i Logistyka, organizacja i sprawy finansowe
Członkowie komitetu organizacyjnego
 • Dr inż. Teresa Bajor
 • Dr inż. Artur Hutny
 • Dr inż. Cezary Kolmasiak
 • Dr inż. Zbigniew Skuza
Sekretariat konferencji
 • Dr inż. Marzena Ogórek
 • Mgr inż. Alicja Grabowska
 • tel. 34 3250756
 • kzpil@wip.pcz.pl
Do góry
Tematyka konferencji
Inżynieria produkcji i logistyka:
 • logistyka
 • zarządzanie produkcją
 • inżynieria produkcji
 • informatyka w zarządzaniu
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • zarządzanie innowacjami
 • zarządzanie wartością
 • marketing
 • restrukturyzacja
 • zarządzanie jakością
 • analiza finansowa
Technologie procesowe:
 • surowce pierwotne i wtórne
 • produkcja żelaza i stali
 • produkcja metali nieżelaznych i ich stopów
 • automatyzacja procesu produkcji
 • jakość produkcji
 • projektowanie procesów technologicznych
 • informatyka w hutnictwie
 • gospodarka materiałami wtórnymi
 • recykling materiałów
 • inżynieria procesów wytwarzania
 • modelowanie procesów produkcji
Inżynieria bezpieczeństwa i bezpieczeństwo pracy:
 • organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa
 • analiza i ocena ryzyka w inżynierii bezpieczeństwa
 • logistyka w systemach bezpieczeństwa
 • zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządowych
 • zarządzanie informacją i jej bezpieczeństwem
 • kształtowanie środowiska pracy
 • modelowanie systemów antropotechnicznych
 • ergonomia pracy
 • bezpieczeństwo pomiarowe
 • bezpieczeństwo systemów produkcyjnych
Do góry
Komitet naukowy
 • German Ashikhmin
 • Teresa Bajor
 • Szymon Berski
 • Witold Biały
 • Leszek Blacha
 • Yuri Bobarikin
 • Silvie Brožová
 • Stanisław Brzeziński
 • Ryszard Budzik
 • Mikhail Chukin
 • Włodzimierz Derda
 • Jana Dobrovská
 • Henryk Dyja
 • Jan Falkus
 • Krzysztof Fitzner
 • Tadeusz Frączek
 • Mária Frohlichová
 • Aleksander Gałkin
 • Józef Gawlik
 • Wacław Gierulski
 • Monika Górska
 • Gennady Gun
 • Artur Hutny
 • Jan Jowsa
 • Jerzy Łabaj
 • Ludmyla Kamkina
 • Edyta Kardas
 • Anna Kawałek
 • Jan Kaźmierczak
 • Marcin Knapiński
 • Ryszard Knosala
 • Cezary Kolmasiak
 • Anna Konstanciak
 • Aleksiej Korchunov
 • Marlena Krakowiak
 • Józef Kuczmaszewski
 • Ewa Kulińska
 • Wiesław Kulma
 • Jaroslav Legemza
 • Radim Lenort
 • Sergei Lezhnev
 • Teresa Lis
 • Andrzej Łędzki
 • Józef Matuszek
 • Ilija Mamuzic
 • Igor Mazur
 • Valerij Mazur
 • Jan Mróz
 • Maria Nowicka - Skowron
 • Aleksander Pesin
 • Wiesław Piekarski
 • Jurij Projdak
 • Rafał Prusak
 • Pavlína Pustějovská
 • Dariusz Rydz
 • Jerzy Siwka
 • Zbigniew Skuza
 • Ewa Staniewska
 • Anatolij Svyazhin
 • Andrzej Szymonik
 • Tadeusz Telejko
 • Iveta Vaskova
 • Marek Warzecha
 • Wiesław Waszkielewicz
 • Józef Zasadziński
Do góry
Opłata konferencyjna
Opłatę konferencyjną prosimy dokonać najpóźniej do dnia 09.06.2016 r.(w wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z organizatorami, w dniu konferencji) wpłacając na konto:
Koło SITPH przy Politechnice Częstochowskiej
Al. Armii krajowej 19, 42-200 Częstochowa
NIP 573-022-44-47
PKO BP I Oddział w Częstochowie
94 1020 1664 0000 3202 0140 1868
z dopiskiem: XXV KONFERENCJA - Nazwisko - Uczelnia
Opłata za uczestnictwo wynosi:
 • 1300 PLN + 23% VAT (1599 PLN) - koszty stałe konferencji oraz opublikowanie zrecenzowanego artykułu w jednym z czasopism - zgodnie z procedurami Redakcji,
 • 900 PLN + 23% VAT (1107 PLN) - koszty stałe konferencji oraz opublikowanie referatu kwalifikowanego w monografii.
Koszty stałe konferencji obejmują:
 • materiały konferencyjne,
 • udział w obradach,
 • zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym - pokój jednoosobowy lub przyjazd z osobą towarzyszącą wymaga wcześniejszej konsultacji z organizatorami i dodatkowej opłaty (np. osoba towarzysząca 400 PLN + 23% VAT - 492 PLN)),
 • wyżywienie.
Instrukcje dla autorów
Autorzy proszeni sa o przygotowanie swoich artukułów zgodnie z odpowiednimi wytycznymi:
Management Systems in Production Engineering
Zeszyt Naukowy. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Przegląd Organizacji
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
Hutnik - Wiadomości Hutnicze
Monografia Do góry