Ważne daty Komitet organizacyjny Tematyka konferencji Komitet naukowy Opłaty i instrukcje
Ważne daty
01.05.2018
Nadsyłanie zgłoszeń udziału w konferencji.
Zgłoś udział
07.05.2018
Nadsyłanie pełnej treści artykułu.
Artykuły prosiimy przesyłać na adres: loginz@wip.pcz.pl
Artykuły powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi:
Instrukcje dla autorów
21.05.2018
Kwalifikacja zrecenzowanych artykułów do opublikowania w czasopismach punktowanych (Przegląd Organizacji - 13 pkt., Management Systems in Production Engineering - 9 pkt., Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 8 pkt., Hutnik - Wiadomości Hutnicze - 7 pkt., Zeszyt Naukowy. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji - 6 pkt.) lub monografiach (5 pkt.).
Publikacja artykułów w czasopismach uzależniona jest od uzyskania pozytywnych recenzji oraz spełnienia wymogów Redakcji. Jednym z warunków opublikowania artykułu jest jego prezentacja na konferencji.
20.06.2018
Rozpoczęcie konferencji.
Zespół Pensjonatów ANTAŁÓWKA, ul. Wierchowa 2, Zakopane
Informacje o Pensjonacie ANTAŁÓWKA
Do góry
Patronat konferencji
Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala
Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk


Organizatorzy
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Politechniki Częstochowskiej
Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Politechniki Częstochowskiej
Instytut Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Politechniki Częstochowskiej
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
koło przy Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Komitet Inżynierii Produkcji
Polskiej Akademii Nauk
Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Polskiej Akademii Nauk
Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
oddział częstochowski


Rada Naukowa XXVI Konferencji
 • dr hab. inż. Tadeusz Frączek, prof. PCz
 • dr hab. inż. Anna Konstanciak, prof. PCz
 • dr hab. inż. Rafał Prusak, prof. PCz
Komitet organizacyjny
 • Dr inż. Edyta Kardas - przewodnicząca KO
 • Dr inż. Artur Hutny
 • Dr inż. Cezary Kolmasiak
 • Dr inż. Zbigniew Skuza
Sekretariat konferencji
 • Dr inż. Marzena Ogórek
 • Dr inż. Dominika Strycharska
 • tel. 34 3250 756
 • loginz@wip.pcz.pl
Obsługa administracyjno - biurowa
 • Mgr inż. Alicja Grabowska
Do góry
Tematyka konferencji
Inżynieria produkcji i logistyka:
 • logistyka
 • zarządzanie produkcją
 • inżynieria produkcji
 • informatyka w zarządzaniu
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • innowacje i zarządzanie innowacjami
 • zarządzanie wartością
 • marketing
 • restrukturyzacja
 • zarządzanie jakością
 • analiza finansowa
Technologie procesowe:
 • surowce pierwotne i wtórne
 • produkcja żelaza i stali
 • produkcja metali nieżelaznych i ich stopów
 • automatyzacja procesów produkcyjnych
 • jakość produkcji
 • projektowanie procesów technologicznych
 • informatyka w hutnictwie
 • gospodarka materiałami wtórnymi
 • recykling materiałów
 • inżynieria procesów wytwarzania
 • modelowanie procesów produkcji
Inżynieria bezpieczeństwa i bezpieczeństwo pracy:
 • organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa
 • analiza i ocena ryzyka w inżynierii bezpieczeństwa
 • logistyka w systemach bezpieczeństwa
 • zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządowych
 • zarządzanie informacją i jej bezpieczeństwem
 • kształtowanie środowiska pracy
 • modelowanie systemów antropotechnicznych
 • ergonomia pracy
 • bezpieczeństwo pomiarowe
 • bezpieczeństwo systemów produkcyjnych
Do góry
Komitet naukowy


 • Witold Biały - Politechnika Śląska
 • Leszek Blacha - Politechnika Śląska
 • Silvie Brožová - VSB Technical University of Ostrava, Czechy
 • Stanisław Brzeziński - Politechnika Częstochowska
 • Ryszard Budzik - Politechnika Opolska
 • Włodzimierz Derda - Politechnika Częstochowska
 • Jana Dobrovská - VSB Technical University of Ostrava, Czechy
 • Henryk Dyja - Politechnika Częstochowska
 • Jan Falkus - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Róbert Findorák - Technical University of Kosice, Słowacja
 • Tadeusz Frączek - Politechnika Częstochowska
 • Mária Frohlichová - Technical University of Kosice, Słowacja
 • Aleksander Gałkin - National University of Science and Technology, Rosja
 • Józef Gawlik - Politechnika Śląska
 • Wacław Gierulski - Politechnika Świętokrzyska
 • Monika Górska - Politechnika Częstochowska
 • Artur Hutny - Politechnika Częstochowska
 • Jan Jowsa - Politechnika Częstochowska
 • Simona Jursová - VSB Technical University of Ostrava, Czechy
 • Jerzy Łabaj - Politechnika Śląska
 • Andrzej Łędzki - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Ludmyla Kamkina - National Metallurgical Academy of Ukraine, Ukraina
 • Edyta Kardas - Politechnika Częstochowska
 • Anna Kawałek - Politechnika Częstochowska
 • Jan Kaźmierczak - Politechnika Śląska
 • Marcin Knapiński - Politechnika Częstochowska
 • Ryszard Knosala - Politechnika Opolska
 • Cezary Kolmasiak - Politechnika Częstochowska
 • Anna Konstanciak - Politechnika Częstochowska
 • Józef Kuczmaszewski - Politechnika Lubelska
 • Ewa Kulińska - Politechnika Opolska
 • Jaroslav Legemza - Technical University of Kosice, Słowacja
 • Radim Lenort - VSB Technical University of Ostrava, Czechy
 • Józef Matuszek - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
 • Igor Mazur - National University of Science and Technology, Rosja
 • Jan Mróz - Politechnika Częstochowska
 • Krzysztof Nowacki - Politechnika Śląska
 • Maria Nowicka - Skowron - Politechnika Częstochowska
 • Jurij Projdak - National Metallurgical Academy of Ukraine, Ukraina
 • Rafał Prusak - Politechnika Częstochowska
 • Pavlína Pustějovská - VSB Technical University of Ostrava, Czechy
 • Dariusz Rydz - Politechnika Częstochowska
 • Jerzy Siwka - Politechnika Częstochowska
 • Zbigniew Skuza - Politechnika Częstochowska
 • Ewa Staniewska - Politechnika Częstochowska
 • Anatolij Svyazhin - National University of Science and Technology, Rosja
 • Andrzej Szymonik - Politechnika Łódzka
 • Tadeusz Telejko - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Iveta Vaskova - Technical University of Kosice, Słowacja
 • Marek Warzecha - Politechnika Częstochowska
 • Wiesław Waszkielewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Do góry
Opłata konferencyjna
Opłatę konferencyjną prosimy dokonać najpóźniej do dnia 08.06.2018 r.(w wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z organizatorami, w dniu konferencji) wpłacając na konto:
Koło SITPH przy Politechnice Częstochowskiej
Al. Armii krajowej 19, 42-200 Częstochowa
NIP 573-022-44-47
PKO BP I Oddział w Częstochowie
94 1020 1664 0000 3202 0140 1868
z dopiskiem: XXVI KONFERENCJA - Nazwisko - Uczelnia
Opłata za uczestnictwo wynosi:
 • 1300 PLN + 23% VAT (1599 PLN) - koszty stałe konferencji oraz opublikowanie zrecenzowanego artykułu w jednym z czasopism - zgodnie z procedurami Redakcji
 • 900 PLN + 23% VAT (1107 PLN) - koszty stałe konferencji oraz opublikowanie referatu kwalifikowanego w monografii
Koszty stałe konferencji obejmują:
 • materiały konferencyjne,
 • udział w obradach,
 • zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym - pokój jednoosobowy lub przyjazd z osobą towarzyszącą wymaga wcześniejszej konsultacji z organizatorami i dodatkowej opłaty (np. osoba towarzysząca 500 PLN + 23% VAT - 615 PLN),
 • wyżywienie.
Instrukcje dla autorów
Autorzy proszeni sa o przygotowanie swoich artukułów zgodnie z odpowiednimi wytycznymi:
Management Systems in Production Engineering
Zeszyt Naukowy. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Przegląd Organizacji
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
Hutnik - Wiadomości Hutnicze
Monografia Do góry