Ważne daty Komitet organizacyjny Tematyka konferencji Komitet naukowy Opłaty i instrukcje
Ważne daty
01.05.2019
Nadsyłanie zgłoszeń udziału w konferencji.
Zgłoś udział
Klauzula informacyjna RODO
17.05.2019
Nadsyłanie tytułu artykułu i abstraktu.
Abstrakt w języku angielskim min. 200 słów prosiimy przesyłać na adres: konf2019@wip.pcz.pl
5.06.2019
Nadsyłanie pełnej treści artykułu.
Artykuły prosiimy przesyłać na adres: konf2019@wip.pcz.pl
Artykuły powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi:
Instrukcje dla autorów
Publikacja artykułu uzależniona jest od uzyskania pozytywnych recenzji oraz spełnienia wymogów Redakcji.
Jednym z warunków opublikowania artykułu jest jego prezentacja podczas konferencji.

Artykuły zostaną opublikowane w:
• Acta Physica Polonica (punkty w 2018 r. - A 15 pkt.),
• monografii (artykuły indeksowane w bazach Scopus i Web of Science, punkty w 2018 r. 15 pkt.),
• Inżynieria Materiałowa (punkty w 2018 r. 13 pkt.),
• Inżynieria Powierzchni (punkty w 2018 r. 8 pkt.),
• Gospodarka Materiałowa i Logistyka (punkty w 2018 r. 8 pkt.),
• Hutnik - Wiadomości Hutnicze (punkty w 2018 r. 7 pkt.).
12.06.2019
Rozpoczęcie konferencji.
Zespół Pensjonatów ANTAŁÓWKA, ul. Wierchowa 2, Zakopane
Informacje o Pensjonacie ANTAŁÓWKA
Do góry
Organizatorzy
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Politechniki Częstochowskiej
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
koło przy Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Komitet Inżynierii Produkcji
Polskiej Akademii Nauk
Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Polskiej Akademii Nauk
Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
oddział częstochowski

Rada Naukowa XXVII Konferencji
 • Dr hab.inż. Agata Dudek, prof. PCz
 • Dr hab. inż. Tadeusz Frączek, prof. PCz
 • Dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz
 • Dr hab. inż. Anna Konstanciak, prof. PCz
 • Dr hab. inż. Rafał Prusak, prof. PCz
 • Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz
 • Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki
Komitet organizacyjny
 • Dr hab. inż. Tadeusz Frączek, prof. PCz - przewodniczący
 • Dr hab. inż. Rafał Prusak, prof. PCz - wiceprzewodniczący
 • Dr hab. inż. Tomasz Wyleciał, prof. PCz - wiceprzewodniczący
 • Dr inż. Jarosław Boryca
 • Dr inż. Artur Hutny
 • Dr inż. Cezary Kolmasiak
 • Dr inż. Zbigniew Skuza
 • Dr inż. Paweł Pietrusiewicz
Sekretariat konferencji
 • Dr inż. Marcin Kwapisz (tel. 34 3250 685)
 • Dr inż. Marzena Ogórek (tel. 34 3250 756)
 • konf2019@wip.pcz.pl
Obsługa administracyjno - biurowa
 • Mgr inż. Alicja Grabowska
Do góry
Tematyka konferencji
 • analiza finansowa
 • automatyzacja procesów produkcyjnych
  fizyka
  metalurgia i recykling metali
  hydrometalurgia
  informatyczne wspomaganie procesów zarządzania i produkcji
  innowacje i zarządzanie innowacjami
  inżynieria bezpieczeństwa i bezpieczeństwo pracy
  inżynieria biomedyczna
  inżynieria materiałowa
  inżynieria procesów produkcyjnych
  korozja materiałów
  logistyka
  marketing
  modelowanie i projektowanie procesów produkcyjnych
  ochrona środowiska
  odlewnictwo
  procesy obróbki plastycznej metali
  technika cieplna
  zarządzanie jakością
  zarządzanie kapitałem ludzkim
Do góry
Komitet naukowy


 • Adamczyk L.,
 • Belikov S.,
 • Biały W.,
 • Blacha L.,
 • Błoch K.,
 • Bobarikin Y. L.,
 • Boryca J.,
 • Braszczyńska-Malik K.,
 • Brozova S.,
 • Brzeziński S.,
 • Budzik R.,
 • Chubina T.,
 • Chukin M. V.,
 • Cwudziński A.,
 • Derda W.,
 • Dobrovska J.,
 • Dudek A.,
 • Dyja H.,
 • Falkus J.,
 • Findorak R.,
 • Fitzner K.,
 • Frączek T.,
 • Frolichowa M.,
 • Garbarz B.,
 • Gawlik J.,
 • Pietrusiewicz P.,
 • Gęga J.,
 • Gierulski W.,
 • Giza K.,
 • Golański G.,
 • Guzik E.,
 • Hutny A.,
 • Iwaszko J.,
 • Jowsa J.,
 • Jursova S.,
 • Kamkina L. V.,
 • Kardas E.,
 • Kawałek A.,
 • Kaźmierczak J.,
 • Kizek J.,
 • Kliber J.,
 • Knapiński M.,
 • Knosala R.,
 • Koczurkiewicz B.,
 • Kodzhaspirov G. E.,
 • Kolmasiak C.,
 • Konopka Z.,
 • Konstanciak A.,
 • Korablev V. V.,
 • Korchunov A. G.,
 • Kucharska B.,
 • Kuczmaszewski J.,
 • Kulińska E.,
 • Kutsova V. Z.,
 • Kwapisz M.,
 • Legemza J.,
 • Lenort R.,
 • Lezhnev S. N.,
 • Łabaj J.,
 • Major B.,
 • Majta J.,
 • Malinowski Z.,
 • Mamuzic I.,
 • Mashekov S. A.,
 • Matuszek J.,
 • Mazur I. P.,
 • Mróz J.,
 • Mróz S.,
 • Musiał D.,
 • Muskalski Z.,
 • Nabiałek M.,
 • Naizabekov A. B.,
 • Nitkiewicz Z.,
 • Nowacki K.,
 • Ogórek M.,
 • Olszewski J.,
 • Oźga K.,
 • Paduch J.,
 • Pawlik P.,
 • Pawłowska G.,
 • Pogodaev A. K.,
 • Polakova M.,
 • Polyakov P.V.,
 • Pośpiech B.,
 • Projdak J. S.,
 • Prusak R.,
 • Pustejowska P.,
 • Radomiak H.,
 • Rudskoj A. I.,
 • Rusz S.,
 • Rydz D.,
 • Sidelnikov S. B.,
 • Siwka J.,
 • Skuza Z.,
 • Stradomski G.,
 • Suliga M.,
 • Szczęśniak R.,
 • Szota M.,
 • Szota P.,
 • Szulc W.,
 • Szymonik A.,
 • Świerczek J.,
 • Telejko T.,
 • Tolochko O. V.,
 • Vaskova I.,
 • Velichko A. G.,
 • Warzecha M.,
 • Waszkielewicz W.,
 • Wiewiórowska S.,
 • Wyleciał T.,
 • Wysłocki J.,
 • Yeromin O.,
 • Zajemska M.,
 • Zięba P.,
 • Zolotov A. M.,
 • Zyska A.
Do góry
Opłata konferencyjna
Opłatę konferencyjną prosimy dokonać najpóźniej do dnia 05.06.2019 r.(w wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z organizatorami, w dniu konferencji) wpłacając na konto:
Koło SITPH przy Politechnice Częstochowskiej
Al. Armii krajowej 19, 42-200 Częstochowa
NIP 573-022-44-47
PKO BP I Oddział w Częstochowie
94 1020 1664 0000 3202 0140 1868
z dopiskiem: Konferencja 2019 - Nazwisko - Uczelnia
Opłata za uczestnictwo wynosi:
 • 1400 PLN + 23% VAT (1722 PLN) - koszty stałe konferencji oraz opublikowanie zrecenzowanego artykułu w jednym z czasopism - zgodnie z procedurami Redakcji
Koszty stałe konferencji obejmują:
 • materiały konferencyjne,
 • udział w obradach,
 • zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym - pokój jednoosobowy lub przyjazd z osobą towarzyszącą wymaga wcześniejszej konsultacji z organizatorami i dodatkowej opłaty (np. osoba towarzysząca 600 PLN + 23% VAT - 738 PLN),
 • wyżywienie.
Instrukcje dla autorów
Autorzy proszeni sa o przygotowanie swoich artukułów zgodnie z odpowiednimi wytycznymi:
Acta Physica Polonica
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Powierzchni
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
Hutnik - Wiadomości Hutnicze
Monografia Do góry